Raportowanie

Moduł raportowania to podstawa w każdym, systemie typu CRM, ważne żeby raporty były czytelne oraz aby można było je wyeksportować do łatwo edytowalnego pliku, tak żeby dane mogły być później w łatwy sposób obrabiane.

Raporty dostępne w naszym systemie:

Raport aktywności użytkownika – umożliwia wygenerowanie raportu aktywności czyli wszystkich wykonanych czynności danego użytkownika

Raport aktywności dziennej użytkownika – raport umożliwia to samo co ww. z tym ze cała aktywność podzielona jest na poszczególne dni, dzięki czemu w łatwy sposób można sprawdzić np. tygodniowy rytm pracy użytkownika.

Raport kontrahentów – wynikiem tego raportu jest lista kontrahentów wraz z ich podstawowymi parametrami, ze względów na maksymalny rozmiar pliku, raport ogranicza się do 300 kontrahentów.

Raport zadań użytkowników – raport stworzony głównie dla handlowców, którzy mogą w szybki sposób wygenerować listę np. tygodniowych zadań, a następnie przekazać ją swojemu kierownikowi.

Raport aktywności handlowca – raport umożliwiający kontrolę aktywności konkretnego handlowca.

Raport aktywności handlowców – jw. z tym że raport obejmuje wszystkich handlowców.

Raport reklamacji – wynikiem tego raportu jest lista aktualnych reklamacji oraz ich statusu itp.

Opublikowany w CRM

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *