Struktura danych dopasowana dla turystyki

Struktura danych jest przygotowana specjalnie pod biura podróży i podzielona na intuicyjne zakładki, przewiduje sprzedaż różnego rodzaju usług turystycznych.

System pozawala na odróżnienie klientów indywidualnych (klienci) oraz firm (kontrahenci). Ważną kwestią jest możliwość wprowadzenia do bazy danych klienta bez nr NIP, jeśli jest to kontrahent spoza Polski. System sam sprawdza też czy kontrahent nie został już dodany do bazy, dzięki możliwości integracji aplikacji z systemem do fakturowania, będzie można zaczytywać danych kontrahenta/klienta pomiędzy systemami.

Kontrola pracowników

System umożliwia generowanie raportów w formie graficznej ukazujących aktywność użytkowników oraz raportów statystycznych. Tego typu raporty są kluczowe z punktu widzenia właściciela biura podróży, ponieważ raporty aktywności umożliwiają kontrolowanie pracy użytkowników.

Łatwy dostęp, wysokie bezpieczeństwo danych

Każdy użytkownik, który chce skorzystać z systemu musi zalogować się podając odpowiednią nazwę oraz hasło, kilkukrotne podanie złego hasła powoduje blokadę użytkownika. System działa online, więc każdy użytkownik posiadający komputer i dostęp do Internetu może się do niego dostać przez całą dobę. Wprowadzone zostały także mechanizmy bezpieczeństwa przed wykradaniem danych tj. blokowanie kopiowania danych przez użytkowników, wprowadzenie dziennych i miesięcznych limitów wyświetleń kontrahentów, możliwość połączenia z aplikacją w zewnętrznej sieci tylko poprzez VPN.

Przypominanie o odprawach i bezkosztowej anulacji rezerwacji hotelowych

Bardzo innowacyjnym rozwiązaniem są przypominania o odprawach oraz bezkosztowej anulacji rezerwacji hotelowych. System umożliwia wprowadzania do systemu lotów oraz rezerwacji hotelowych, następnie sprawdza czy na następny dzień jest planowany wylot, przylot, lub upływa termin bezkosztowej anulacji i wysyła informację w formie mailowej do kasjerów. Ponadto użytkownicy mogą też ręcznie sprawdzić w systemie potrzebę wykonywania odprawy lub anulacji za dowolny okres. Aplikacja wysyła też informację do zintegrowanego systemu do fakturowania, który na jej podstawie automatycznie wystawia fakturę za odprawę.

Kontrola rozliczeń i limitów zadłużenia

Dzięki integracji z systemem do fakturowania, mamy wbudowany spójny moduł rozliczeń i limitów, wprowadzone do systemu fakturującego limity są wyświetlanie w SZKT i po przekroczeniu limitów, kontrahenci w obu systemach będą automatycznie blokowani, do czasu aż nie spłacą zadłużenia.

Funkcjonalny program pocztowy

System posiada w pełni funkcjonalny program pocztowy z możliwością obsługi wielu skrzynek pocztowych oraz z bardzo funkcjonalnym interfejsem. Użytkownicy mogą poza podstawowym przeglądaniem, wysyłaniem, odpowiadaniem i usuwaniem maili będą mogli też: drukować wiadomości, tworzyć książki adresowe, wyszukiwać, dodawać filtry i foldery, tworzyć listy dystrybucyjne, konfigurować papeterię, ustawiać autorespondera oraz oznaczać wiadomości, a nawet anulować wysłanie ostatniej wiadomości.

Narzędzia wspomagające pracę biurową

System posiada możliwość dodawania zadań z opcją przypisania ich do kontrahenta lub innych osób w systemie. Kalendarz natomiast umożliwia dodawanie: zadań, powiadomień i spotkań. Wszystko wyświetlane jest w formie prostego kalendarza z widokiem dziennym, tygodniowym lub miesięcznym. W widoku nieobecności są widoczne wszystkie nieobecności użytkownika, widok umożliwia też podgląd dostępności innych użytkowników systemu. Ponadto wszystkie zadania i przypomnienia są wysyłana na maila danego użytkownika. Umożliwia to ograniczenie użytkowania komunikatorów zewnętrznych w działalności firmy. Użytkownicy systemu (pracownicy biura podróży) mogą wysyłać: wnioski o urlop (z możliwością wydruku zaakceptowanego wniosku), wnioski z zapotrzebowaniem oraz formularze zgłoszenia awarii w systemie. Wniosek taki następnie podlega zatwierdzeniu (przez wyznaczoną osobę na wyższym stanowisku) lub anulowaniu. Wszystko odbywa się poprzez system, co skraca do minimum czas oczekiwania na rozwiązanie problemu lub uzyskanie zgody na prośbę objętą wnioskiem.