System posiada możliwość dodawania zadań z opcją przypisania ich do kontrahenta lub innych osób w systemie.

Kalendarz natomiast umożliwia dodawanie: zadań, powiadomień i spotkań. Wszystko wyświetlane jest w formie prostego kalendarza z widokiem dziennym, tygodniowym lub miesięcznym. W widoku nieobecności są widoczne wszystkie nieobecności użytkownika, widok umożliwia też podgląd
dostępności innych użytkowników systemu. Ponadto wszystkie zadania i przypomnienia są wysyłana na maila danego użytkownika. Umożliwia to ograniczenie użytkowania komunikatorów zewnętrznych w działalności firmy.

Użytkownicy systemu (pracownicy biura podróży) mogą wysyłać: wnioski o urlop (z możliwością wydruku zaakceptowanego wniosku), wnioski z zapotrzebowaniem oraz formularze zgłoszenia awarii w systemie
Wniosek taki następnie podlega zatwierdzeniu (przez wyznaczoną osobę na wyższym stanowisku) lub anulowaniu. Wszystko odbywa się poprzez system, co skraca do minimum czas oczekiwania na rozwiązanie problemu lub uzyskanie zgody na prośbę objętą wnioskiem.