Bardzo innowacyjnym rozwiązaniem są przypominania o odprawach oraz bezkosztowej anulacji rezerwacji hotelowych. System umożliwia wprowadzania do systemu lotów, następnie sprawdza czy na następny dzień jest planowany wylot lub przylot i będzie wysyłał informację w formie
mailowej do kasjerów lotniczych o potrzebie wykonania odprawy. Ponadto użytkownicy mogą też ręcznie sprawdzić w systemie potrzebę wykonywania odprawy za dowolny okres. Aplikacja wysyła też informację do zintegrowanego systemu do fakturowania, który na jej podstawie
automatycznie wystawia fakturę za odprawę.
W przypadku rezerwacji hotelowych system umożliwia wprowadzanie do systemu rezerwacji, następnie sprawdza do kiedy można anulować rezerwacje bezkosztowo i w danym dniu wysyła informację w formie mailowej do kasjerów hotelowych.