Struktura danych jest przygotowana specjalnie pod biura podróży i podzielona na intuicyjne zakładki.
W systemie są przewidziane tylko te dane które są potrzebne do pracy w biurze podróży, bez innych zbędnych ogółów. Struktura danych będzie dostosowana do różnego rodzaju usług turystycznych.

System pozawala na odróżnienie klientów indywidualnych (klienci) oraz firm (kontrahenci) i wprowadzanie danych jednych i drugich do odrębnych baz danych. Ważną kwestią jest możliwość wprowadzenia do bazy danych klienta bez nr NIP, jeśli jest to kontrahent spoza Polski. System sam sprawdza czy kontrahent nie został już dodany do bazy, dzięki możliwości integracji aplikacji z systemem do fakturowania, będzie można zaczytywać danych kontrahenta/klienta pomiędzy systemami.